Anu-ano ang mga Liquidation?

Feb 9, 2022 2 min read
Anu-ano ang mga Liquidation?

Sa DeFi, ang mga liquidation ay mga kritikal na kaganapan na nangyayari kapag ang isang loan ay naging undercollateralized, ibig sabihin, kapag ang halaga ng idinepositong collateral (o seguridad) ay bumaba sa isang ibinigay na threshold. Ito ay isang malubhang negatibong kinalabasan para sa nanghihiram. Bukod sa pinalakas na mga pagbabago sa presyo, ang mga liquidation ay isa sa mga pangunahing panganib na nauugnay sa pag-leverage ng isang posisyon sa pamamagitan ng paghiram.

Dahil sa pabagu-bagong katangian ng maraming cryptocurrencies, ang mga liquidation ay karaniwang nangyayari sa DeFi; lalo na sa panahon ng pag-crash ng merkado. Gumaganap sila bilang isang paraan upang maprotektahan ang mga nagpapahiram mula sa panganib na mawala ang kanilang kapital kapag ang mga nangungutang ay magkaroon ng malaking pagkalugi.

Sa DeFi, kasalukuyang kinakailangang i-overcollateralize ng mga borrower ang kanilang mga loan, na nagreresulta sa collateralization ratio (CR) na> 1. Nangangahulugan ito na ang halaga ng idinepositong collateral ay mas malaki kaysa sa halagang hiniram. Ang collateral na ito ay tatanggalin (awtomatikong ibinebenta) upang mabayaran ang nagpapahiram, kung ang loan to value ratio, o LTV ay naabot.

Ang LTV ay nagsisilbing indicator kung gaano kapanganib ang isang loan na handang ibigay ng tagapagpahiram. Ito ang ratio sa pagitan ng halaga ng pautang na inaalok, at ang kinakailangang halaga ng collateral.

Halimbawa, ang isang cryptocurrency lending platform ay maaaring magtalaga sa ETH ng LTV ratio na 80%, ibig sabihin, sa pamamagitan ng paggamit ng $1,000 ng ETH bilang collateral, ang isang user ay maaaring humiram ng hanggang $800 ng isa pang currency, gaya ng DAI. Nagreresulta ito sa isang paunang CR na 1.25, ngunit dapat itong regular na subaybayan upang matiyak na ang CR ng pautang ay nananatiling higit sa minimum na pinapayagan.

Sa halimbawang ito, ang collateral ay isang volatile asset (ETH) at ang loan ay isang stablecoin (DAI). Kung bababa ang presyo ng ETH sa limitasyon ng pagpuksa ng loan, ituturing na undercollateralized ang loan at napapailalim sa liquidation.

Sa puntong ito, ginagawang available ng platform ang loan sa mga liquidator (karaniwan ay mga automated na bot), na nagbabalik ng hiniram na halaga sa nagpapahiram at bumili ng collateral nang may diskwento, na ibinubullsa ang pagkakaiba bilang bayad para sa kanilang serbisyo. Sa halimbawa sa itaas, sa liquidation, mawawalan ng $1,000 ng ETH ang nanghihiram at maiiwan ang $800 ng DAI na hiniram. Ito ang posibleng pinakamasamang kalalabasan o outcome para sa nanghihiram, na bukod pa sa $200 na pagkalugi, ay gustong gamitin ang kanilang utang habang hawak pa rin ang kanilang idinepositong collateral.

Mayroong iba't ibang paraan upang mabawasan ang panganib ng liquidation kapag humiram ng mga cryptocurrencies, kabilang ang pagsubaybay at pagpapanatili ng mataas na CR (na maaaring madagdagan ng karagdagang collateral na deposito kung kinakailangan), gamit ang mga stablecoin (bilang collateral o hiniram na asset, o pareho), o paggamit ng mga asset na may mas mababang volatility.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.