Ano ang Yield Farming?

Jan 14, 2022 1 min read
Ano ang Yield Farming?

Ang yield farming, na kilala rin bilang Liquidity Mining, ay ang diskarte sa pananalapi kung saan inilalagay at inila-lock ng mga user ang kanilang mga pondo sa isang liquidity pool at bilang kapalit tumatanggap ng mga reward mula sa isang DeFi protocol. Ang liquidity pool ay umiiral sa anyo ng isang smart contract sa blockchain, na nagtataglay ng imbentaryo ng mga naka-lock na pera (karaniwan ay mga pares ng mga pera), at inihahatid ito sa mga mamimili at nagbebenta sa partikular na merkado.

Ang yield farming ay nailalarawan sa katotohanan na maraming DeFi protocol ang nag-aalok ng mga reward sa mga tuntunin ng kanilang sariling token ng protocol. Bagama't maaari ding umiral ang iba pang anyo ng mga reward at dibidendo, ang ganitong paraan ng pamamahagi ng mga token ng protocol ay isang epektibong paraan ng pamamahagi ng mga pribilehiyo ng pagmamay-ari at pamamahala ng protocol mismo. Ang ganitong modelo ay umaakma sa mga operasyon ng komunidad ng protocol na maaaring makatanggap ng mga boto sa mga bagong panukala mula sa mga may hawak ng katutubong token nito.

Kapansin-pansin din ang yield farming dahil ang mga pinansiyal na kita na nabubuo nito sa naka-lock na kapital ay higit na malaki kung ikukumpara sa mga katulad na opurtunidad sa mundo ng tradisyonal na pananalapi. Ang isang dahilan dito ay bago pa lamang na industriya ang DeFi, at patuloy pa ring lumalaki upang matugunan ang mga bagong kaso ng paggamit. Dahil dito, isa rin itong pabagu-bagong espasyo kumpara sa tradisyunal na pananalapi, at dapat palaging patunayan ng isa ang kanilang mga aksyon gamit ang independiyenteng pananaliksik.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.