Ano ang Staking?

Nov 26, 2021 2 min read
Ano ang Staking?

Ang staking, sa pangkalahatan, ay tumutukoy sa proseso ng pag-lock ng mga pondo sa mga secure na smart contract para makinabang ang network sa ilang paraan, at gagantimpalaan bilang kapalit. Ang mga nabuong gantimpala ay maaaring ituring na interes na naiipon sa kapital sa paglipas ng panahon.

Sa espasyo ng mga cryptocurrencies, ang ideya ng staking ay unang pinasikat ng consensus mechanism na kilala bilang Proof of Stake (PoS), na inilarawan sa pinakaunang whitepaper ng Ethereum noong 2013. Sa PoS, ang mga kalahok sa network stake ay nagpopondo para makuha ang pribilehiyo ng pag-verify ng mga transaksyon at pagmimina ng mga bagong token ng pera. Ang mga staked token ay nagsisilbing patunay na ang mga insentibo ng mga minero ay nakahanay sa mga nasa network. Sa kaso ng anumang malisyosong aksyon sa bahagi ng mga minero (tulad ng pagpasa ng mga maling transaksyon), ang kanilang stake ay maaaring potensyal na maputol (ibig sabihin, masira) bilang isang parusa.

Ang staking upang i-verify ang mga transaksyon para sa isang network ay isang teknikal na kumplikado at demanding na gawain. Ito ay kilala bilang Masternode staking, na nangangailangan ng mga computer na may matataas na specifications na tumatakbo nang full-time. Ang pinakamababang halaga ng staking ay medyo mataas din at maaaring ituring na isang seryosong pamumuhunan sa negosyo. Ang masternode staking ay nagdadala din ng ilang espesyal na pribilehiyo sa network tulad ng mga karapatan sa pagboto sa pamamahala.

Maliban sa Masternode staking, may dalawa pang sikat na format ng pagbuo ng mga reward sa pamamagitan ng pag-lock ng mga token para sa isang blockchain protocol. Ang Stake DAO ay nag-aalok ng dalawang ito bilang mga instrumento sa paglikha ng yaman: Staking bilang isang Serbisyo, na nakadetalye sa ibaba, at Liquidity Pool.

Staking Bilang Serbisyo

Ang ‘Staking as a Service’ ay isang alok ng Stake DAO, kung saan pinapayagan ng aming platform ang mga user na lumahok sa mekanismo ng PoS consensus para sa iba't ibang blockchain network sa pamamagitan ng pag-stake ng mga token mula mismo sa kanilang dashboard. Pinangangasiwaan ng aming mga smart contract ang mga tungkulin ng pagsasama-sama ng mga pondo ng user sa background at paglalagay sa kanila sa naaangkop na network bilang isang pool upang magbunga ng pinakamahusay na posibleng mga gantimpala. Ang mga reward na ito ay ibinabahagi nang proporsyonal sa lahat ng staker sa Stake DAO.

Ang uri na ito ng PoS staking ay maaaring ituring bilang isang mas pinasimpleng na bersyon ng Masternode staking, ibig sabihin, ang mga user ay hindi kailangang pangasiwaan ang anumang masinsinang teknikal na responsibilidad gaya ng pag-troubleshoot ng mga network node o pagpapatakbo ng mga computer nang full-time. Ito ay medyo mas simpleng paraan ng parehong paglikha ng personal na yaman at pag-secure ng nasabing network sa pamamagitan ng paglahok bilang staker.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.