Ano ang Slippage?

Jan 14, 2022 1 min read
Ano ang Slippage?

Ang slippage ay isang katangian ng moderno at high-speed financial market, kung saan ang presyo ng isang order na hiniling ay hindi katulad sa presyong isinakatuparan. Nangyayari ito dahil nagbabago ang presyo sa loob ng maikling oras na kinakailangan upang maisagawa ang order. Ang slippage ay isang resulta ng aktibidad sa pangangalakal na pinangungunahan ng mga high-speed computer program, na tumutugon sa mga pagbabago sa merkado nang mas mabilis kaysa sa mga operator ng tao.

Sa DeFi, ang mga wallet at mga exchange ay karaniwang nag-aalok ng impormasyon tungkol sa hinulaang slippage bago pa makagawa ng order ang mga gumagamit. Ang epekto ng slippage sa presyo ay maaaring positibo o negatibo; ibig sabihin, maaari itong maging pakinabang sa gumagamit o makapinsala sa kanila depende sa direksyon kung saan ito nangyayari. Upang mapanatili ang unpredictability, ang mga wallet ay nag-aalok ng mga setting ng slippage kung saan maaaring tukuyin ang isang slippage tolerance (karaniwan ay 1 - 3%). Sa panahon ng pagpapatupad ng order, kung ang porsyento ng slippage ay lumampas sa limitasyong ito, ang transaksyon ay hindi maisasakatuparan at ang order ay makakansela.

Ang isa pang diskarte sa pagharap sa slippage ay kinabibilangan ng paghahati-hati ng isang order sa mas maliliit na transaksyon. Ang slippage ay pinaka-unpredictable kapag may malalaking order na hinihiling para sa isang currency na medyo mababa ang liquidity, ibig sabihin, medyo mababa ang halaga ng isang currency na available na ipagpalit para sa isang partikular na asset. Samakatuwid, ang paghahati ng mga order sa mas maliliit na piraso ay minsan mas kapaki-pakinabang upang maiwasan ang mga sorpresa. Gayunpaman, kailangang maging maingat ang isa dahil maraming transaksyon ang maaaring magkaroon ng mataas na bayad sa gas (na kinakalkula sa bawat indibidwal na transaksyon). Ang diskarte na ito ay hindi matagumpay na maisasakatuparan kapag ang umiiral na presyo para sa gas sa network ay mataas.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.