Ano ang mga Governance Token?

Apr 20, 2022 2 min read
Ano ang mga Governance Token?

Ang mga blockchain-based na token ay may maraming function; ang ilan ay simpleng digital na pera, ang iba ay nagsisilbing claim sa isang bahagi ng isang pool ng mga asset, at ang iba ay kumakatawan pa rin sa digital na pagmamay-ari.

Maraming mga DAO na nagnanais makilahok ang kanilang komunidad sa proseso ng paggawa ng desisyon ng proyekto ay naglalabas din ng mga token para sa layuning iyon. Ang mga token na ito ay kilala bilang mga governance token.

Bagama't ang kanilang nilalayon na function ay upang magamit para sa pagboto sa mga iminungkahing pagbabago, maraming mga governance token ang mayroon ding makabuluhang halaga sa pananalapi. Maaari silang bilhin at ibenta sa mga palitan at gawan ng ispekulasyon tulad ng iba pang mga token. Bukod sa open market, ang mga governance token ay maaaring makuha sa mga sumusunod na paraan.

Kadalasan, kapag inilunsad ng isang proyekto ang governance token nito, ipapamahagi ito sa pamamagitan ng airdrop model. Nangangahulugan ito na ginagamit ng proyekto ang makasaysayang data ng blockchain upang tingnan ang mga address ng mga naunang users ng Dapp, at magtalaga sa kanila ng isang tiyak na halaga ng token batay sa partikular na pamantayan.

Ang mga governance token ay maaari ding makuha bilang reward para sa pag-stake sa native token ng protocol o sa pamamagitan ng bonding, at kadalasang nagbubunga (nag-iipon ang mga ito ng halaga sa paglipas ng panahon bilang isang paraan ng pamamahagi ng mga kita ng protocol).

Kapag ang isang proyekto o komunidad ay nakagawa ng governance proposal kung saan boboto, sinumang nagmamay-ari ng governance token ay makakaboto nang may timbang ayon sa bilang ng mga token na hawak nila sa kanilang wallet.

Ito ay madalas na humahantong sa mababang "voter turnout" kung ang pagbabatayan ay ang bilang ng mga indibidwal na address na mayroong isang partikular na governance token. Ito ay marahil sa kadahilanang ang mga boto ay madalas na napagpapasyahan ng isang mas maliit na bilang ng users na nagmamay-ari ng malaking halaga ng token, halimbawa mga miyembro ng team ng proyekto o "mga whales". Gayundin, marami sa mga nagmamay-ari ng governance token ay maaaring gumagawa lamang ng ispekulasyon sa halaga nito at hindi interesado sa proseso ng pamamahala.

Ang isa pang dahilan ay ang direktang pagboto on-chain ay nagtataglay ng mga gas fee, na maaaring makapagpaliban sa mas maliliit na may hawak ng governance token na ayaw magbayad ng gas kung sa tingin nila ay medyo maliit ang timbang ng kanilang boto. Upang labanan ito, ang mga off-chain na solusyon gaya ng Snapshot ay naging isang popular na paraan upang mapataas ang pakikipag-ugnayan sa proseso ng pagboto.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.