Ano ang mga Flashloan?

Jan 27, 2022 2 min read
Ano ang mga Flashloan?

Ang flashloan ay isang uri ng loan sa DeFi kung saan hindi mo kailangang mag-lock ng anumang seguridad o collateral, ibig sabihin, ito ay isang unsecured loan. Dito ang utang ay kailangang hiramin at bayaran din sa loob ng parehong transaksyon (i.e. sa loob ng isang block).

Sa una, ang utility ng isang loan kung saan ang hiniram na pera ay kailangan ding ibalik sa loob ng ilang sandali ay mukhang malabo. Ngunit ang palagay na ito ay nababaligtad sa katotohanan na ang Ethereum blockchain (at iba pang katulad nito) ay programmable, ibig sabihin, ang isa ay maaaring mag-code ng mga instructions sa isang smart contract na sinasamantala ang pautang sa loob ng isang transaksyon. At ito mismo ang nangyayari.

Ang mga flashloan ay lubhang malakas dahil nag-aalok ang mga ito ng leverage para sa anumang uri ng transaksyon na maaaring isagawa sa blockchain. Ang pinakakaraniwang paggamit ay upang makisali sa arbitrage. Ang arbitrage ay binubuo ng pagsasamantala sa pagkakaiba ng presyo para sa isang asset sa pagitan ng dalawang palitan. Posibleng masusing panoorin ang mga presyo ng asset sa isang market, bilhin ito sa isang exchange at pagkatapos ay ibenta ito kaagad sa isa pang exchange kung saan medyo mas mataas ang presyo. Ang arbitrage ay isang staple ng anumang ekonomiya kung saan umiiral ang mga merkado.

Ang karaniwang proseso kung saan isinasagawa ang isang flashloan ay: humiram ng flashloan, bumili ng asset sa mababang presyo, magbenta ng asset sa mas mataas na presyo, ibalik ang utang at ibulsa ang kita sa arbitrage. Bagama't ito ay isang napakasimpleng modelo, ang mga aksyon na nagaganap sa pagitan ng pagbubukas at pagsasara at ng flashloan ay maaaring maging lubhang kumplikado. Ang protocol na nag-aalok ng loan, habang hindi nangangailangan ng anumang collateral (i.e. seguridad), ay pinananatiling ligtas sa pamamagitan ng katotohanan na ang buong proseso ay isinasagawa sa isang transaksyon. Ibig sabihin, kung mabibigo ang mga naka-program na aksyon sa anumang punto, ang buong proseso ay mababaligtad at walang transaksyon na maipapatupad. Sa abot ng blockchain, ang halaga ng pautang ay hindi umaalis sa protocol, anuman ang tagumpay ng flashloan, dahil ang mga pondo ay ibinabalik sa parehong transaksyon.

Ang mga flashloan ay pinasikat ng Aave protocol, at kumplikadong gamitin. Gayunpaman, mayroon na ngayong iba't ibang mga graphical na interface na nagpapahintulot sa isa na gumamit ng mga flashloan nang walang coding.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.