Ano ang mga BOTS sa DeFi?

Mar 13, 2022 2 min read
Ano ang mga BOTS sa DeFi?

Ang mga financial markets, parehong tradisyonal at crypto, ay lubhang kumplikado, magulo at nakakalito. Walang solong tao ang may kakayahang manatili sa tuktok ng lahat ng mga pag-unlad, pagbabago sa presyo at mga oportunidad na lumalabas araw-araw.

Upang mas makasabay sa lahat ng ito, ang mga mangangalakal ay sumusulat ng code upang magsagawa ng mga desisyon sa pangangalakal sa kanilang ngalan sa loob ng mga dekada. Ang mga autonomous na programa na nagsasagawa ng mga desisyong ito ay kilala bilang mga bot; maikli para sa 'robot'.

Ang mga modelong ginamit sa pagprograma ng bot ay iba-iba at maaaring magpokus sa teknikal na pagsusuri ng mga chart ng presyo, mga partikular na signal ng kalakalan na tinukoy ng mangangalakal, pati na rin ang mga istratehiyang gaya ng arbitrage o liquidation. Ang ideya ay ang mga bot ay nagbibigay sa mga mangangalakal ng kalamangan kaysa sa mga operator ng tao. Magagawa nila ito sa pamamagitan ng pagpapabuti ng bilis, pagbibigay ng objectivity sa paggawa ng desisyon, at ang dami ng data na maaaring masuri.

Dahil ang mga merkado ng cryptocurrency ay may posibilidad na magkaroon ng mas pabagu-bagong presyo kaysa sa mga tradisyonal na merkado, ang paggamit ng mga bot ay nagpapakita ng mas malaking pagkakataon para sa kumita. Maraming trading bot ang available sa publiko, habang ang ilan ay nangangailangan ng bayad na subscription. Mayroon ding maraming open-source na mga bot na ang code ay nai-publish online upang magamit at i-tweak ng sinumang may kakayahang gumawa nito.

Ang mga bot ay maaaring maging isang nagpapatatag na puwersa sa merkado, pinapanatili nito ang mga presyo na medyo steady habang kumukuha din ng kita sa pamamagitan ng arbitrage. Isang halimbawa nito ay ang Avalanche Arbitrage Strategy ng Stake DAO. Maaaring magdeposito ang mga user sa vault ng istratehiya upang pondohan ang mga transaksyon ng bot, na tumatanggap ng bahagi ng mga kita bilang kapalit.

Habang ang mga bot ay tumutulong sa mga mangangalakal na mapakinabangan ang kita at magkaroon din ng mahalagang papel na ginagampanan sa mga merkado, madalas din silang ginagamit ng mga masasamang kalahok. Dahil ang lahat ng data sa blockchain ay available sa publiko, posibleng gumamit ng mga bot upang i-scan ang mga nakabinbing transaksyon at magsumite ng clone ng isang kumikitang transaksyon bago ang pagpapatupad ng orihinal (gamit ang mas mataas na bayad sa gas, upang maunang maproseso).

Ang prosesong inilarawan sa itaas ay kilala bilang frontrunning at ito ay isang problema dahil ang orihinal na user na maaaring naglaan ng maraming oras upang makalikha ng isang oportunidad ay mapag-aalaman na ang kanilang mga kita ay ninakaw ng isang bot. Ang Frontrunning ay kasalukuyang isa sa mga pangunahing isyu na aktibong nilalabanan ng mga organisasyong pananaliksik sa interes ng publiko sa espasyo ng crypto.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.