Ano ang MEV?

Mar 13, 2022 2 min read
Ano ang MEV?

Ang mga blockchain ay nakadepende sa consensus na naabot sa pagitan ng mga minero o validator upang tumakbo. Ang proseso kung saan ito ay nakakamit ay depende sa consensus na mekanismo na ginagamit ng chain, ngunit ang ideya ay pareho — upang matiyak na ang karamihan ay sumasang-ayon sa validity ng bawat bagong bloke na idaragdag sa chain.

Para sa bawat bagong bloke, gayunpaman, isang minero o validator ang may pananagutan sa "pagbuo" ng bloke. Binubuo ito ng pagsusuri sa mga nakabinbing transaksyon ng network na hindi pa napoproseso, pagpapasya kung aling mga transaksyon ang isasama sa block at pagtukoy sa pagkakasunud-sunod kung saan ang mga ito ay isinasagawa. Ang iminungkahing block ay ibo-broadcast upang makumpirma o tanggihan ng iba pang mga node sa network.

Ang responsibilidad na ito ay nagreresulta sa pagkakaroon ng isang opurtunidad na may potensyal na kumita ng malaki para sa block proposer, bukod pa sa karaniwang mga reward sa pagmimina. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga bot, maaaring samantalahin ng isang minero/validator ang pagkakasunud-sunod ng mga nakabinbing transaksyon ng ibang mga user. Ang terminong ginamit para sa karagdagang potensyal na kita na kinita sa ganitong paraan ay Miner (o Maximal) Extractable Value, o MEV, at nalikha sa papel na Flashboys 2.0.

Maaaring makuha ang MEV sa iba't ibang paraan, kabilang ang:

  • Frontrunning
    Ang mga nakabinbing transaksyon ay ini-scan para sa mga kumikitang trade, tulad ng mga pagkakataon sa arbitrage, pagpapadali sa mga liquidation, o pag-minting ng mga bihirang NFT. Ang orihinal na transaksyon ay na-clone at isinumite muna.
  • Backrunning
    Sinasamantala ang mga epekto ng isang transaksyon, halimbawa, isang malaking DEX trade, ang price impact na maaaring kunin bilang isang pagkakataon sa arbitrage.
  • Sandwich attacks
    Ang malalaking DEX trades ay maaaring maging frontrun (pagbili ng asset upang palakihin ang presyo) at, pagkatapos mabili ng orihinal na transaksyon ang parehong asset, lalo pang tumaas ang presyo nito, ang kalakalan ay maaaring i-backrun (muling ibenta ang asset sa mas mataas na presyo).

Mahalagang tandaan na karamihan sa MEV ay hindi aktwal na nakuha ng mga minero/validator ngunit ng mga independiyenteng user, na kilala bilang "searchers, na handang magbayad ng mas mataas na gas fee sa mga minero upang maisama ang kanilang mga transaksyon sa isang partikular na punto sa bloke para makuha ang MEV.

Ang isang hinaharap kung saan maaaring piliin ng mga minero na maglaan ng mas maraming mapagkukunan sa pagkuha ng MEV ay maaaring humantong sa mga problema sa consensus (muling pag-aayos ng mga na-mine na bloke upang kunin ang napalampas na MEV) at ilagay sa peligro ang desentralisasyon (kung ang mga minero/validator ay magsasama-sama ng mga resources upang mapalakas ang pagkuha ng MEV sa pamamagitan ng economies of scale.

Ang Flashbots ay nagtatrabaho sa "pagbabawas sa mga negatibong panlabas ng kasalukuyang mga diskarte sa pagkuha ng MEV at pag-iwas sa mga umiiral na panganib na maaaring idulot ng MEV." Nilalayon ng Flashbots na mapadali ang responsableng MEV extraction habang nag-aalok ng proteksyon sa mga user ng DeFi.

Ang mga transaksyon na maaaring vulnerable sa MEV-based na pagmamanipula ay maaaring ipadala sa pamamagitan ng Flashbots upang ibalot sa 'mga bundle'. Ang mga bundle na ito ay direktang ipinadala sa mga minero, na nilalampasan ang mempool ng mga nakabinbing transaksyon, kasama ang bahagyang mataas na bayad sa transaksyon. Sa ganitong paraan, pinoprotektahan ang mga transaksyon ng mga user at hinihikayat ang mga minero na huwag gawin ang mga pagkuha ng MEV.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.