Ano ang Livepeer?

Feb 9, 2022 2 min read
Ano ang Livepeer?

Ang Livepeer ay isang desentralisadong platform para sa streaming ng mga video sa internet. Ang video streaming ay isang heavy-duty na aktibidad para sa anumang computer network, at kumokonsumo ng 80% na bandwidth sa internet ngayon. Marami pa ring problemang dapat lutasin sa espasyong ito, kung saan ang karamihan sa kapangyarihan ay hawak ng malalaking korporasyon at mga aggregator.

Sinusubukan ng livepeer na magbigay ng mga serbisyo ng video streaming sa lahat gamit ang paraang higit na abot-kaya at naa-access. Nakakamit ito sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng isang desentralisadong network, isang bagong cryptocurrency na katutubo sa platform nito, at isang sistemang pang-ekonomiya na nagbibigay ng gantimpala sa mga mahuhusay na kalahok.

Ang mga kalahok sa network na ito ay binubuo ng mga developer na gustong mag-alok ng live o on-demand na video streaming sa kanilang mga app (at handang magbayad para dito), mga minero na gustong mag-ambag sa imprastraktura ng network at magantimpalaan bilang kapalit, at mga consumer na gustong mag-enjoy ng video content sa pangkalahatan.

Tulad ng mga minero sa ibang blockchain, ang mga kalahok sa livepeer ay maaaring mag-ambag sa paggana at pagpapanatili ng network, at mabayaran bilang kapalit. Mayroong dalawang paraan upang gawin ito: bilang mga Orchestrator o mga Delegator.

Ang mga Orchestrator ay nagbibigay sa network ng mga mapagkukunan ng imprastraktura tulad ng CPU, GPU at bandwidth — mga bagay na kinakailangan upang maproseso at magpadala ng nilalamang video. Bilang kapalit, ang mga Orchestrator ay tumatanggap ng mga bayarin sa anyo ng mga cryptocurrencies. Habang ang tungkulin ng Orchestrator ay bukas para sa lahat, ang network ay nangangailangan ng isang deposito, upang makakuha ng pribilehiyo ng pagsasagawa ng mga gawaing ito. Ang deposito na ito ay ginawa sa katutubong cryptocurrency ng network; ang Livepeer Token, o LPT.

Ginagamit ang LPT upang bigyan ng insentibo ang mga kalahok na tiyaking mananatiling mura at epektibo ang network. Kung mas maraming LPT ang idineposito ng isang Orchestrator, mas maraming pagkakataon ang mayroon sila upang magsagawa ng mahahalagang teknikal na gawain para sa network at makakuha ng mga katumbas na reward.

Maliban sa masinsinang teknikal na gawain ng pagiging isang Orchestrator, may isa pang paraan upang magdagdag ng halaga ang mga kalahok sa network — bilang mga Delegator. Ang mga Delegator ay mga may hawak ng LPT ng anumang halaga, na handang i-back ang isang Orchestrator sa pamamagitan ng pagdedeposito, o pag-stake ng kanilang LPT sa kanila. Nagbibigay ito sa Orchestrator ng kakayahang kumita ng mas malaking bayad. Bilang kapalit, ang Delegator ay tumatanggap ng bahagi ng mga bayad na kinita ng Orchestrator.

Habang gumagawa ng bagong LPT sa paglipas ng panahon, ang mga Orchestrator at Delegator ay gagantimpalaan ng system ng naaayon sa kanilang mga stake.

Sa teorya, ang ganitong disenyo ng mga stake, bayad at mga gantimpala ay nagsisiguro na ang mga taong nakahanay sa pinakamahusay na interes ng network ay kumikita ng pinakamalaki. Ang ideya ay lumikha ng isang kapwa kapaki-pakinabang, demokratikong ecosystem sa paligid ng isang maaasahang serbisyo na may sama-samang pagmamay-ari.

Lumalahok ang Stake DAO sa Livepeer bilang isang Orchestrator, at tuloy-tuloy na nasa itaas ang ranggo kung ang pagbabasehan ay ang performance. Sa Stake DAO App, madaling ma-stake ng mga user ang kanilang LPT at makilahok kasama ng Stake DAO bilang Delegator, na makakakuha ng bahagi sa mga reward ng Orchestrator.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.