Paano Gumagana ang mga Liquidity Provider Token?

Jan 27, 2022 2 min read
Paano Gumagana ang mga Liquidity Provider Token?

Sa isang desentralisadong merkado, ang patuloy na pagbili at pagbenta ng pera ay nangangailangan ng malalaking reserba ng maraming iba't ibang mga pera upang mapadali ang mga indibidwal na kalakalan. Ang mga reserbang ito ay nilikha ng mga user, na nagbibigay ng liquidity, bilang kapalit, nakakatanggap ang mga user na ito ng bahagi ng transaction fees na nabuo ng palitan, karaniwang <1% ng bawat kalakalan.

Ang mga user na nagpasyang magdeposito ng kanilang mga asset sa mga reserbang ito (o mga liquidity pool) ay tinatawag na liquidity provider. Maaari nilang piliin kung magkano o kung gaano kaliit na asset ang gusto nilang i-deposito sa pool at makatanggap ng resibo para sa kanilang deposito sa anyo ng token ng liquidity provider (LP).

Ang mga LP token, kung gayon, ay isang paraan para patunayan ng mga provider ng liquidity ang kanilang pagmamay-ari ng isang partikular na bahagi ng pool, at maaaring ma-redeem para sa orihinal na nadeposito na mga asset anumang oras.

Ang bawat transaksyon na ginawa sa loob ng pool ay napapailalim sa isang maliit na bayad, na direktang napupunta sa mga liquidity provider. Ang mga bayarin sa transaksyon ay idinaragdag sa pool mismo, ginagawa itong mas malaki at mas mahalaga, at tumataas ang halaga ng LP token bilang resulta.

Nag-iiba-iba ang mga bayarin na ito batay sa dami ng mga trade sa isang pool at sa tagal ng oras na hawak ang posisyon. Sa kabuuan, ang LP Token returns ay maaaring maging malaki para sa mga matagal nang hawak na LP token sa mga pool na may mataas na dami ng kalakalan.

Dahil ang LP token ay mahalagang derivative asset, ang halaga ng mga ito ay nakadepende sa halaga ng mga pinagbabatayang token. Ang mga LP token na kumakatawan sa isang single-asset ay karaniwang napaka-stable, gayunpaman, ang pagbibigay ng liquidity sa volatile-asset pools ay may kaakibat na panganib ng impermanent loss.

Ang karagdagang mga layer ng mga alok na pinansyal sa itaas ng mga AMM ay ginagawa ng maraming proyekto, kabilang ang Stake DAO, at ang pag-stake ng mga token ng LP mismo ay maaaring makabuo ng mataas na APY. Ito ay isang mekanismo ng insentibo na ginagamit ng mga protocol para hikayatin ang mga user na panatilihing likido ang kanilang katutubong asset at kilala bilang yield farming.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.