Ano ang Leverage?

Feb 9, 2022 2 min read
Ano ang Leverage?

Ang leverage ay isang kapaki-pakinabang na konsepto sa parehong tradisyonal at desentralisadong pananalapi, na nagpapahintulot sa malalaking tubo (o pagkalugi) na magawa sa medyo maliit na paunang kapital. Ang potensyal para sa malaking tubo na ipinakita sa pamamagitan ng paggamit ng isang posisyon ay mayroon ding mas mataas na panganib kaysa sa direktang pamumuhunan.

Ang terminong leverage ay tumutukoy sa iba't ibang mga pamamaraan na nagpapalaki sa mga resulta ng pananalapi na maaaring magresulta mula sa pamumuhunan ng isang naibigay na halaga ng kapital. Ito ay maaaring makamit sa pamamagitan ng paghiram o sa pamamagitan ng pagpasok sa mga kaayusan tulad ng options contracts.

Maaaring pataasin ng isang mamumuhunan ang kanilang buying power sa pamamagitan ng paghiram ng mga pondo, at pagkatapos ay gamitin ang mga dagdag na pondo upang bumili ng asset na sa tingin ng isang tao ay tataas ang halaga, na magreresulta sa mas mataas na kita kaysa sa simpleng pamumuhunan sa asset na iyon gamit ang paunang kapital ng isang tao.

Halimbawa, si Investor A ay bumibili ng $1,000 na halaga ng isang stock, ang presyo nito ay umaangat ng 5% sa loob ng isang buwan na nagreresulta sa kita na $50. Si Investor B naman ay humiram laban sa $1,000 sa ratio na 1:10 (o 10% margin), at nagpapatuloy na bumili ng $10,000 ng parehong stock. Ang parehong 5% na pagtaas ay nangyayari, na bumubuo ng isang tubo na $500, at si Investor B ay maaaring magpatuloy upang ibalik ang hiniram na halaga, kasama ang interes, na nakakuha ng mas malaking kita sa paunang kapital.

Gayundin, madaling makita kung paanong kapag ang pagbabago sa presyo ay magiging 5% na pagbaba, ang parehong mamumuhunan ay malulugi, at ang mga pagkalugi ni Investor B ay lalakas din. Habang lumalapit ang mga pagkalugi sa halaga ng collateral, hihilingin ng nagpapahiram na ang isang nanghihiram ay magdeposito ng higit na kapital o magbenta ng ilan sa kanilang posisyon upang mabayaran ang ilan sa utang. Ito ay maaaring may kasamang mga bayarin sa parusa o penalty fees pati na rin ang karaniwang interes para sa paghiram sa unang lugar.

Ang nasa itaas ay mga simpleng halimbawa, ngunit sa pagsasagawa, ang mga namumuhunan ay madalas na gumagawa ng mga kumplikadong sistema ng leverage kung saan ang pagbaba sa presyo ng isang asset ay maaaring magdulot ng domino effect sa iba't ibang investment. Sa ganitong paraan, ang isang mamumuhunan sa isang mataas na leveraged na posisyon ay maaaring malugi nang higit pa kaysa sa paunang collateral, na magiging pinakamataas na pagkalugi para sa isang direktang pamumuhunan.

Ang lahat ng mga tool sa leverage na umiiral sa tradisyunal na pananalapi ay mayroon ding kanilang mga katapat sa DeFi: paghiram, mga opsyon, at maging ang mga bagong konsepto tulad ng mga leverage na token.

Dahil sa likas na volatility ng DeFi bilang isang bago at makabagong espasyo sa pananalapi, ang paggamit ng posisyon ng isang tao sa pamamagitan ng paghiram ay dapat gawin mula sa isang posisyon ng overcollateralization, kung saan ang halaga ng collateral ay mas malaki kaysa sa halagang hiniram. Tinitiyak nito na ang nagpapahiram ay hindi nanganganib na mawalan ng pondo kung magaganap ang malalaking pagbabago sa presyo sa collateral asset, na maaaring magresulta sa liquidation.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.