Ano ang Layer 2?

Nov 26, 2021 1 min read
Ano ang Layer 2?

Ang Layer 2 ay ang generic na pangalan na ibinigay sa espasyo ng mga proyekto na nakatuon sa pag-scale ng paggamit ng Ethereum blockchain. Tulad ng alam natin, ang Ethereum ay isang desentralisado at peer-to-peer na blockchain network. Gayunpaman, ang mismong mga katangiang ito na ginagawa ang Ethereum na bukas at walang tiwala, ay humahadlang din sa pagiging napakabilis nito o sa paglilingkod sa maraming tao nang sabay-sabay. Ito ay dahil mas mahirap pahusayin ang pagganap ng network kapag lubos itong umaasa sa malaking bilang ng mga entity (i.e. mga minero) na kasangkot sa pagpapatunay nito. Sa pagsasagawa, ang Ethereum 1.0 network ay kasalukuyang makakasuporta lamang ng humigit-kumulang 30 mga transaksyon sa bawat segundo, na mas maliit kaysa sa kung ano ang kailangan ng isang malakihang sistema na naglilingkod sa publiko.

Ang Layer 2, kung gayon, ay nakatuon sa mga solusyon na may kakayahang mag-satisfy sa mga transaksyon sa labas ng pangunahing blockchain ng Ethereum. Upang mapanatili ang mga katangian ng seguridad, nag-aalok ang mga solusyong ito ng mga bagong mekanismo na gumagamit pa rin ng main chain upang patunayan ang kanilang validity. Kasama sa mga halimbawa ng mga solusyon sa Layer 2 sa pagbuo ang Rollups, State Channels, Plasma at Sidechains.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.