Ano ang Interoperability?

Nov 26, 2021 1 min read
Ano ang Interoperability?

Ang interoperability ay isang umbrella term na tumutukoy sa isang kategorya ng mga teknolohiya at proyekto na naglalayong payagan ang mga natatanging blockchain network na gumana nang magkasama. Ang layunin ay bumuo ng tuluy-tuloy na karanasan sa pananalapi sa iba't ibang network (gaya ng sa pagitan ng Bitcoin at Ethereum), na posibleng tumakbo sa iba't ibang katutubong asset, consensus algorithm at token standards. Ito ay napakahalaga kung ang mga cryptocurrencies ay maabot ang isang global scale at maging isang makatotohanang alternatibo sa tradisyonal na pananalapi.

Ang isang bagay na dapat bantayan sa pagtatangkang gawing interoperable ang mga blockchain ay ang katangian ng desentralisasyon. Ang desentralisasyon ang mismong batayan ng kilusang cryptocurrency, at tinitiyak na ang mga problemang sumasalot sa mga sentralisadong sistemang pang-ekonomiya ngayon ay hindi madadala sa bukas. Sa pagsasagawa, kailangan nating maging mapagbantay kung ang mga entity na nag-aalok ng mga solusyon sa interoperability ay sumusunod sa pagpapanatiling desentralisado at demokratiko ang kanilang mga sistema. Napakadaling gumawa ng mga systems na nagbibigay-daan sa komunikasyon sa pagitan ng mga blockchain at nagpi-perform din ng maayos, ngunit tumatakbo lamang batay sa pagpapatunay ng ilang sentral na awtoridad.

Ang mga halimbawa ng mga proyektong gumagana sa blockchain interoperability ay kinabibilangan ng Polkadot, Loom at Cosmos.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.