Ano ang DeFi?

Nov 1, 2021 1 min read
Ano ang DeFi?

Decentralized Finance, o DeFi, ay isang umbrella term na naglalarawan sa mga bukas na produkto at serbisyo na naglalayong magbigay ng alternatibo sa mga inaalok ng mga sentralisadong institusyon, kagaya ng bangko, credit unions, o insurance funds.

Sa pagsasagawa, pinapayagan ng DeFi ang sinumang may internet connection na ma-access ang mga serbisyong pinansyal, kagaya ng paghiram, pagpapautang, at pangangalakal, ng walang mga paghihigpit na mararanasan nila gamit ang mapagkakatiwalaang (sentralisadong) institusyon.

Ang DeFi ay hindi lamang nag-aalok ng alternatibo sa tradisyunal na pananalapi, kundi patuloy din itong nagsasaliksik upang mas mapaunlad pa ang paraan ng pakikipag-ugnayan ng tao sa pera, nag-aalok ng mas mababang gastos, mas mabilis, at mas flexible na mga produkto at serbisyo.

Ang mga serbisyong ito ay karaniwang na-access gamit ang mga aplikasyong ginawa sa tuktok ng mga desentralisadong protocols (blockchain), at mas kilala bilang Dapps (desentralisadong aplikasyon).  Mula Mayo 2021, mayroong higit sa 130 bilyong naka-lock sa DeFi sa humigit-kumulang na 100 mga platform.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.