Ano ang Arbitrage?

Feb 9, 2022 2 min read
Ano ang Arbitrage?

Ang arbitrage ay ang pangalan na ibinigay sa kasanayan ng pagsasamantala sa mga pagkakaiba sa presyo sa isang merkado upang makabuo ng kita. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagbili at pagbebenta ng parehong asset sa iba't ibang exchanges, o pagsasamantala sa magkakaibang mga rate sa pagitan ng mga platform.

Dahil sa relatibong immaturity at dynamic na katangian nito, ang mga market ng DeFi ay fragmented, na may maliit at pansamantalang pagkakaiba sa presyo na karaniwan sa pagitan ng mga asset na kinakalakal sa maraming palitan. Nagbibigay-daan ito sa isang arbitrageur na bumili ng medyo undervalued na asset sa isang exchange at mabilis itong ibenta muli sa isa pang exchange kung saan ito nakikipagkalakalan sa bahagyang mas mataas na presyo.

Gumagamit ang mga desentralisadong palitan ng mga liquidity pool upang mapadali ang mga pakikipagkalakalan sa pagitan ng mga kapantay ng cryptocurrencies at ang bawat swap sa isang pool ay may epekto sa presyo, gaano man kaliit. Ang mga imbalances na ito ay kadalasang pansamantala, dahil ang isang kaukulang kalakalan sa kabaligtaran na direksyon ay muling magbabalanse ng presyo. Mas mataas ang epekto sa presyo para sa mas malalaking trade at sa mga pool na may mas mababang liquidity.

Upang gawing simpleng halimbawa ang mga stablecoin, ang isang malaking transaksyon na nagpapalit ng 50,000 USDT para sa DAI sa Exchange A ay bahagyang magpapababa ng halaga sa presyo ng USDT sa pool na iyon. At dahil ang mga ito ay parehong mga dollar-pegged stablecoin, ang perpektong presyo sa pagitan ng mga asset ay dapat na 1:1, na kasalukuyang totoo sa Exchange B. Dahil sa malaking transaksyon sa Exchange A, ang kaugnay na presyo doon ay maaaring bumaba sa 0.99:1, at ang isang arbitrageur ay maaaring samakatuwid ay bumili ng 10,000 USDT sa Exchange A sa halagang 9,900 DAI, dalhin ito sa Exchange B at ibenta itong muli sa halagang 10,000 DAI, na kumita ng 100 DAI, minus gas fees, sa proseso.

Sa pinasimpleng halimbawang ito, makikita natin kung paano makabuo ng tubo o profit  sa medyo maliit na pagkakaiba sa presyo. Gayunpaman, ang pagsasagawa ng arbitrage ay nangangailangan ng bilis upang samantalahin ang mga pagkakataong ito bago sila mawala (natalo sa isang nakikipagkumpitensyang arbitrageur). Magagawa ito sa pamamagitan ng pagsusulat ng code upang lumikha ng mga bot na tumutukoy at nagsasamantala sa mga pagkakaiba habang nangyayari ang mga ito, kadalasan sa pagitan ng maraming asset.

Sa ganitong paraan, ang arbitrage ay nagbibigay ng serbisyo sa kabuuan ng DeFi sa pamamagitan ng pagpapanatiling medyo stable at nakahanay sa market sentiment.

Maraming mga paraan upang kumita mula sa konsepto ng arbitrage. Bilang karagdagan sa pagsasamantala sa mga pagkakaiba sa mga presyo ng asset, maaari ding pagsamantalahan ng mga skilled arbitrage ang mga pagkakaiba sa mga rate ng interes para sa pagpapahiram, paghiram at staking sa iba't ibang platform.

Inilunsad kamakailan ng Stake DAO ang kauna-unahang arbitrage vault ng DeFi: Avalanche Arbitrage Strategy, na sinasamantala ang mabibilis na transaksyon ng Avalanches at mabababang bayarin upang makapaghatid ng mga kahanga-hangang kita sa Ethereum nang hindi nangangailangan ng pag-bridging ng mga asset sa pagitan ng mga chain.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.