Verim Çiftçiliği Nedir?

Dec 30, 2021 1 min read
Verim Çiftçiliği Nedir?

Likidite Madenciliği olarak da bilinen Verim Çiftçiliği (Yield Farming), kullanıcıların fonlarını bir likidite havuzuna kilitlediği ve bir DeFi protokolünden ödüller kazandığı finansal stratejidir. Likidite havuzu, kilitli para birimlerinin (genellikle para birimi çiftlerinin) bir envanterini tutan ve bu belirli pazarın alıcılarına ve satıcılarına hizmet eden blok zincirinde akıllı bir sözleşme şeklinde bulunur.

Verim çiftçiliği, birçok DeFi protokolünün kendi protokol tokenını ödül olarak sunması ile karakterize edilir. Diğer ödül ve temettü biçimleri de mevcut olsa da bir protokolün tokenlarını bu şekilde dağıtması, mülkiyet ve yönetişim ayrıcalıklarını dağıtmasının etkili bir yoludur. Böyle bir model, yerel token sahiplerinden yeni teklifler için oy alabileceklerinden dolayı protokolün topluluk operasyonlarını tamamlanmasına yardımcı olur.

Verim çiftçiliği dikkate değer bir stratejidir çünkü kilitli sermaye üzerinde yarattığı finansal getiriler, geleneksel finans dünyasındaki benzer fırsatlardan çok daha fazladır. Bunun bir nedeni, DeFi’nin son derece yeni bir endüstri olması ve giderek özgün kullanım durumlarını karşılamak için büyüyor olmasıdır. Bu özellikleri sebebiyle geleneksel finansla karşılaştırıldığında son derece değişken bir alandır ve bu yüzden kişinin eylemlerini her zaman bağımsız araştırmalarla doğrulaması tavsiye edilir.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.