Slipaj (Kayma) Nedir?

Dec 30, 2021 1 min read
Slipaj (Kayma) Nedir?

Slipaj, bir işlem emrinin talep edilen fiyatı ile gerçekleştiği fiyatın aynı olmadığı modern, yüksek hızlı finansal piyasaların bir özelliğidir. Bunun nedeni, fiyatın, emrin verildiği kısa süre içinde değişmesidir. Slipaj, piyasa değişikliklerine insan operatörlerinden çok daha hızlı yanıt veren yüksek hızlı bilgisayar programları tarafından yönetilen ticaret faaliyetinin bir sonucudur.

DeFi’de, cüzdanlar ve borsalar genellikle kullanıcılar herhangi bir emir talebinde bulunmadan önce tahmini slipaj hakkında bilgi sunar. Slipajın fiyat üzerindeki etkisi olumlu veya olumsuz yönde olabilir; yani, duruma göre kullanıcıya fayda sağlayabilir veya kullanıcıya zarar verebilir. Bu tür öngörülemezliği minimumda tutmak için cüzdanlar, bir slipaj toleransının tanımlanabileceği (genellikle %1 - 3) slipaj ayarları sunar. Emrin gerçekleşmesi sırasında slipaj yüzdesi bu limiti aşarsa işlem gerçekleşmez ve emir iptal edilir.

Slipajla başa çıkmanın başka bir yöntemi, bir emri daha küçük işlemlere bölmektir. Nispeten düşük likiditeye sahip bir para birimi için büyük emirler talep edildiğinde, yani belirli bir varlık için takas edilebilecek para biriminin miktarı nispeten düşük olduğunda, slipajın tahmin edilebilmesi çok zordur. Bu nedenle, sürprizlerden kaçınmak için emirleri daha küçük parçalara ayırmak iyi bir seçenek olabilir. Yine de, birden fazla işlem yüksek bir gas ücreti (her bireysel işlem başına hesaplanır) oluşturabileceğinden dikkatli olunmalıdır. Bu strateji, ağdaki gas için geçerli fiyat yüksek olduğunda uygulanabilir değildir.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.