Sentetik Varlık Nedir?

Jan 7, 2022 1 min read
Sentetik Varlık Nedir?

Sentetik Varlıklar, değerlerini blok zincirde veya dışında olan, ekosistemdeki başka bir varlıktan türeten bir tür kripto varlık biçimidir. Başka bir varlığın bir tür türevidirler.

Türevler geleneksel anlamda, sahiplerine belirli varlıkları önceden belirlenmiş fiyatlarla satın alma veya satma konusunda özel haklar veren sözleşmelerdir. Türevler, varlığa doğrudan sahip olmaktan daha mümkün bir şekilde riskten kurtulmanın veya riski daha karmaşık ve kaldıraçlı bir şekilde almanın bir yoludur.

Sentetik varlıklar daha sonra türevlerinin dijital temsilleri olan token şeklini alırlar. Geleneksel türevlerdeki merkezi taraf riski gibi önemli bir sorunun üstesinden gelirken, izin gerektirmeden yaratma ve küresel likidite gibi kripto para birimlerinin mevcut avantajlarını taşırlar. Bu durum, türevlerin oluşturulması ve tasfiyesi üzerinde imtiyazlı kontrole sahip merkezi bir taraf olmadığı anlamına gelir.

Sentetik varlıklar blok zincirindeki herhangi bir gerçek dünya varlığını tokenlaştırma özellikleri nedeniyle son derece umut vericidir. Halka açık büyük şirketlerin ve altın gibi yaygın olarak ticareti yapılan diğer emtiaların değerini izleyen sentetik varlık örneklerini zaten gördük. Aynı teknoloji, kültürel eserlerin (örneğin internet meme, müzik, resim) diğer bir çok biçimini ve yasal ayrıcalıkları (örneğin kısa süreli ev kiralama) kapsayacak şekilde genişletilebilir.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.