Otomatik Piyasa Yapıcı Nedir?

Dec 30, 2021 1 min read
Otomatik Piyasa Yapıcı Nedir?

Bazı merkeziyetsiz borsalar, belirli bir çift tokena likit bir piyasa sağlaması için likidite havuzları oluşturur. Bu sistem, iki varlığı belirli bir oranda (yaygın olarak varlıkların değeri eşit olacak şekilde) bir DEX protokolünün likidite havuzuna yatırarak çalışır. Ardından herhangi bir kullanıcı, bir varlığı diğeriyle değiştirerek çifti doğrudan havuzdan takas edebilir.

Emir defteri modelinin aksine fiyat, alış ve satış emirleriyle belirlenmez, bunun yerine Otomatik Piyasa Yapıcı (Automated Market Maker - AMM) olarak bilinen akıllı bir sözleşme aracılığıyla arz ve talebe otomatik olarak yanıt verir. En basit AMM, Uniswap tarafından kullanılan ve iki varlığın miktarlarının matematiksel çarpımını sabit tutarak fiyatı düzenleyen sabit çarpım modelidir. Bu nedenle, bir varlığa yoğun talep olduğunda, ürünün aynı kalmasını sağlamak için fiyatı otomatik olarak artar. Ayrıca, arbitraj nedeniyle fiyat her zaman diğer borsalardaki fiyatları yansıtır: bir tutarsızlık olduğu anda, arbitrajcılar (genellikle otomatik programlar) devreye girecek ve iki borsa arasındaki farktan kâr ederek fiyatı geçerli olan piyasa seviyesine çekecektir.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.