Merkezi Pazar Nedir?

Dec 15, 2021 1 min read
Merkezi Pazar Nedir?

Merkezi pazarların ana noktası, tüm emirlerin başka hiçbir rakip otorite veya doğrulayıcı olmadan tek bir merkeze yönlendirilmesidir. Merkezi pazarlarda borsada gösterilen farklı emtia fiyatları, halka açık olan tek fiyatlardır. New York Menkul Kıymetler Borsası, merkezi piyasanın güzel bir örneğidir. Tüm teklifler (yani satın alma emirleri), bir talep (yani satış emirleri) ile uygun şekilde eşleştirildikleri borsaya gider.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.