Liquid Lockers — Twitter Yarışması

Oct 10, 2022 2 min read

Ağustos ve Eylül 2022 boyunca, Stake DAO Academy; Kripto, DeFi, DAO'lar ve NFT'ler temalı öğrenme yolculukları arşivimizi içeren Yaz Kampının kazananlarına toplam 2000 $SDT dağıttı.

Şimdi, Stake DAO'nun kendi ürünlerinden biri olan Liquid Lockers'ı açıklayan yeni bir yolculukla geri döndük.

Liquid Lockers, DeFi'daki açık kaynaklı finansal yeniliğin üzerine kuruludur ve kullanıcılara hem verimden hem de yönetişimden yararlanabilecekleri bir deneyim sunar.

Bu sayfadaki tüm kaynakları gözden geçirip sayfa sonundaki testi cevaplayarak 500 $SDT çekilişimize hak kazanın!

DAO’lar ve Yönetişim
Geleneksel finansta, özel şirketler müşterilerinin fonları üzerinde kontrole sahiptir ve çoğu zaman şeffaflıktan uzaktır. Bunun aksine, DeFi projeleri genellikle tüm kullanıcıların karar verme sürecine katılmasına izin veren bir DAO tarafından yürütülür. Bunu yapabilmesi, birçoğu hala devam eden bi…
Liquid Lockers Nedir?
Likidite Havuzları, DeFi’ın önemli bir parçasıdır. Kripto projeleri için, kendi tokenlarını tutan likidite havuzları büyük ilgi görmektedir. Projenin tokenları için devamlı likidite, bir girişimin ne kadar iyi olduğunun önemli bir göstergesidir. Bu da, projeleri sahip oldukları yönetişim tokenlarını…
Introducing Liquid Lockers & veSDT
Boosted voting, bribing, liquidity, and boosted yield. No trade-offs.
💡
Stake DAO Liquid Locker’lar Uygulaması ile veToken'larınızın tüm potansiyelini ortaya çıkarın!

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.