Köprüler Nasıl Çalışır?

Jan 10, 2022 1 min read
Köprüler Nasıl Çalışır?

Özgün blok zincir ağları bağımsızdır ve birbirleriyle doğrudan iletişim kuramazlar. Farklı konsensüs mekanizmaları, programlama dilleri vb. kullanmaları birbirinden bağımsız olarak çalışan izole ekosistemlerle sonuçlanır.

Ağlar arasında iyileştirilmiş birlikte çalışabilirlik, sektördeki yenilik ve büyüme potansiyelini artırmada önemli bir faktördür. Amaç kullanıcıların ve Dapp’lerin ağlar arasında kolaylıkla çalışabilmelerini sağlamaktır. Köprüler, ağlar arasında veri ve tokenların transferini kolaylaştırarak bu sorunun bir kısmına çözüm sunar.

Şu anda bir blok zincirinden diğerine token göndermek, gönderilecek tokenı kilitlemek için akıllı sözleşmeler (böylece kaynak blok zincirinde kullanılamaz) ve hedef blok zincirinde yeni bir wrapped token basmayı gerektirir. Bu token, kaynak blok zincirindeki değerini korur ancak artık hedef blok zincirindeki herhangi bir tokenmış gibi transfer edilebilir, takas edilebilir ve yatırım yapılabilir hale gelmiş olur.

Wrapped token, aynı köprüleme işlemi yoluyla da iade edilebilir, burada yakılır ve orijinal token orijinal zincire geri bırakılır. Bu kilitle-bas ve yak-geri bırak mekanizması, zincirlerde aynı anda hiçbir tokenın kullanılmamasını sağlar.

Yukarıda açıklanan süreç, blok zinciri köprülerini çalıştıran farklı projeler tarafından çeşitli şekillerde gerçekleştirilir. Bazıları, zincirler arasındaki işlemleri otomatik olarak yürüten kendi fikir birliği mekanizmalarına sahip, güven gerektirmeyen, merkeziyetsiz köprüler işletir. Diğer köprüleme çözümleri tamamen merkezidir; kilitli varlıkların gözetimini elinde tutar ve fonlar kaynak blok zincirine geri bağlandıktan sonra bunları kullanıcıya geri aktarır.

Zincirler arasında token transferi birçok yönden kullanışlıdır. Örneğin BTC gibi varlıkları Ethereum üzerinde Dapp’ler ile birlikte kullanmak, çeşitli ağlarda çalışan bir Dapp oluşturmak veya sadece farklı bir ağ kullanan birine token göndermek gibi. Köprüler ayrıca Ethereum ana ağını kullanıcıların çok daha düşük gas ücretleri karşılığında işlem gönderebilecekleri veya Dapp’ler ile etkileşime girebilecekleri yan zincirlere (örneğin Polygon) bağlar.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.