Flash Krediler Nedir?

Dec 30, 2021 1 min read
Flash Krediler Nedir?

Flash kredi, DeFi’de herhangi bir teminat kilitlemenizi gerektirmeyen bir kredi türüdür, yani teminatsız bir kredidir. Buradaki önemli nokta, kredinin aynı işlem içinde (yani tek bir blok içinde alınıp geri ödenmesi gerektiğidir.

İlk başta borç alınan paranın birkaç dakika içinde iade edilmesini gerektiren bir kredinin faydaları iyi bir izlenim bırakmayabilir. Ancak bu izlenim, Ethereum blok zincirinin (ve benzerlerinin) programlanabilir olması, yani talimatların tek bir işlemde krediden yararlanan bir akıllı sözleşmede kodlanabilmesi gerçeğiyle altüst olur. Tam olarak yaşanan şey budur.

Flash krediler blok zincirinde gerçekleştirilebilecek her türlü işlem için kaldıraç sunduklarından dolayı son derece güçlüdür. En yaygın kullanımı arbitraj yapmaktır. Arbitraj, iki borsa arasındaki bir varlığın fiyat farkından yararlanmaktan ibarettir. Bir varlığın piyasadaki fiyatlarını yakından izlemek, bir borsada satın almak ve ardından fiyatın biraz daha yüksek olduğu başka bir borsada hemen satmak mümkündür. Arbitraj, piyasaların var olduğu her ekonominin temelini oluşturur.

Bir flash kredinin yürütüldüğü süreç şöyledir: flash kredi almak, varlıkları düşük bir fiyata satın alıp daha yüksek fiyattan satmak, krediyi iade etmek ve arbitraj kârını cebe atmak. Bu çok basit bir model olsa da açılış ve kapanış ile flash kredi arasında gerçekleşen eylemler son derece karmaşık hale gelebilir. Krediyi sunan protokol, herhangi bir teminat gerektirmemesiyle birlikte tüm sürecin tek bir işlemde yürütülmesi sayesinde güvende tutulur. Bunun anlamı, programlanmış eylemler herhangi bir noktada başarısız olursa tüm süreç tersine çevrilir ve hiçbir işlem yürütülmez. Blok zinciri söz konusu olduğunda fonlar aynı işlemde iade edildiğinden, flash kredinin başarısından bağımsız olarak kredi tutarı protokolden asla ayrılmaz.

Flash krediler Aave protokolü tarafından popüler hale getirildi fakat kullanıma konulması oldukça karmaşıktır. Bununla birlikte, artık bir kişinin flash kredilerden faydalanmasını kodlama gerektirmeden sağlayan çeşitli grafik arayüzler de var.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.