APY Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Dec 30, 2021 2 min read
APY Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

APY, Yıllık Yüzde Getiri (Annual Percentage Yield) anlamına gelir ve bir kullanıcının fonlarını likidite havuzu gibi bir araca kilitlediğinde alacağı yıllık gerçek finansal kazancı yüzde olarak temsil eden rakamdır. APY’nin arkasındaki fikir, bir yıl içinde gerçekleşmiş olabilecek tüm bileşik eylemleri hesaba katarak bir yatırımın gerçek kazançlarını yıllık olarak aktarmaktır.

Diyelim ki geleneksel finans dünyasındaki bir banka %10 faizli bir tasarruf hesabı sunuyor. Ayrıca bankanın yalnızca basit faiz temelinde getiri sunduğunu (ki bu nadiren olur) yani anapara tutarının aynı kaldığını varsayalım. 100 dolarlık bir depozito ile başlayacak olursanız yıl sonunda 110 dolarınız olur (yani başlangıç tutarı + %10).

Bununla birlikte daha gerçekçi bir şekilde, bankalar bileşik faiz getiren hesaplar sunar. Bu da belirtilen sürenin her dönemi için üretilen faizin anaparaya (yani başlangıç tutarına) eklenmesi anlamına gelir. O zaman bir sonraki dönemin başlangıç tutarı faiz eklendiği için daha fazla olur.

Bu bağlamda banka, altı aylık faiz oranı %5 olan bir tasarruf hesabı sunabilir. Bu da faizin her 6 ayda bir bileşik olacağı anlamına gelir. 100 dolarlık bir depozito ile başlayacak olursanız 6 ayın sonunda 105 dolarınız olur (yani 100$ + %5). Önümüzdeki 6 ay boyunca 105$ anapara olarak kullanılır ve bu sürenin sonunda toplam bakiyeniz 110,25$ (yani 105$ + %5) olur.

Esasen, her 6 ayda bir bileşik olan %5’lik bir faiz oranı, yıllık %10’luk basit bir faiz oranından daha iyi bir getiri sağlar. Bu örnekte, altı aylık faiz oranı %5 olan bir tasarruf hesabı için APY %10,25 olacaktır.

DeFi‘de APY, zamanın blok zincirinde yayınlanan bloklar cinsinden ölçülmesi dışında aynı mantıkla uygulanır. Bu da bileşik faiz oluşturmanın her blokta küçük bir yüzdeyle gerçekleştiği anlamına gelir.

Bir DeFi protokolü yıllık %4 faiz oranı sunuyorsa blok başına fiilen bileşik olan yüzde, %4’ün bir yıl içinde blok zincirinde yayınlanacak toplam blok sayısına bölünmesiyle hesaplanır (örneğin Ethereum yılda yaklaşık 2,2 Mn blok yayınlar). Bileşik yüzde, yıllık %4’lük oranın gerçekten küçük bir kısmı olarak ortaya çıkıyor fakat yine de bileşik oluşturma çok sık meydana geldiğinden dolayı oldukça etkili olabilir.

Bununla birlikte, protokoller piyasa koşullarından etkilendiğinden dolayı DeFi’de yıllık oran nadiren sabit olur. Bu anlamda APY, aynı piyasa performansı koşullarında bir yıl boyunca fonların bir havuzda kilitlenmesi durumunda potansiyel olarak elde edilebilecek getiriyi verir.

APY’nin hesaplanmasında kullanılan bir takım varsayımlar vardır ve bu varsayımlar kullanılan protokole veya blok zinciri ağına göre farklılık gösterir. Bununla birlikte, zihinsel modellerimizin çoğu, zamanı yıllar cinsinden ölçmeye dayandığından dolayı kişinin sermayesinin büyüme hızının hala iyi bir göstergesidir.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.