Soko iliyounganika (Centralized markets)

Apr 14, 2022 1 min read
Soko iliyounganika (Centralized markets)

Kuna aina mbili za soko ambapo sera za crypto zinaweza uzwa na kununuliwa.Hizi soko ni soko iliyounganika na soko isiyounganika.

Aina ya soko iliyounganika ni pale ambapo shughuli zote za ununuzi ama uuzaji wa hizi sera unatendeka ama kusimamiwa na kikundi ama kampuni moja ambayo majukumu yake ni kuhakikisha hizi shughuli zinaendelea vipasavyo,katika hizi soko bei zote zilizoko ni zile ambazo zinaonyeshwa kwa umma.

Agizo zote za kununua sera za crypto lazima kwanza zipitie kwa hii soko kisha zilinganishwe na agizo za kuuza ndipo bei na shughuli za ununuzi ama uuzaji ziweze kufanyika.Wanao simamia biashara hapa ni kampuni moja ama mtu mmoja binafsi.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.