Jak działają stopy procentowe w DeFi?

Sep 27, 2021 1 min read
Jak działają stopy procentowe w DeFi?

Ważną różnicą między DeFi a CeFi (scentralizowanym finansowaniem) w udzielaniu i zaciąganiu pożyczek jest to, że stopy procentowe są zwykle obliczane dla każdego bloku w łańcuchu zgodnie z podażą i popytem na poszczególne aktywa. Na przykład: jeśli rynek pieniężny dla ETH jest mniejszy niż dla DAI, a popyt na oba jest równy to oprocentowanie pożyczek dla ETH będzie wyższe niż dla DAI co zachęci użytkowników do lokowania swojego ETH do protokołu.

Chociaż jest to poprawa w stosunku do zwykle wolno zmieniających się stóp procentowych CeFi, które nie mogą tak szybko reagować na zapotrzebowanie rynku to oznacza również, że konieczne jest ciągłe nadążanie za kursami jeśli chcesz uzyskać najlepsze wyniki. Dotyczy to również wartości odsetek od pożyczki więc musisz śledzić zmiany, aby wiedzieć ile odsetek będziesz musiał spłacić. Jeśli chcesz przyjąć bardziej praktyczne podejście do pożyczania to Aave oferuje również stabilny instrument pożyczkowy, który nie zmienia się w krótkim okresie.

Pod względem praktycznym korzystanie z pożyczania i lokowania swoich środków w Dapp’ach jest podobne do korzystania z DEX-ów. Wszystko czego potrzebujesz to portfel i gotowe: po prostu wejdź na stronę dApp, podłącz portfel i wybierz token, który chcesz ulokować lub pożyczyć.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.