Jak działają klucze i adresy?

Sep 13, 2021 1 min read
Jak działają klucze i adresy?

Adres to unikalna lokalizacja w sieci blockchain, która może odbierać, przechowywać i wysyłać tokeny. Każdy adres składa się z dwóch części: klucza publicznego i klucza prywatnego.

Chodzi o to, że bezpieczne jest szerokie udostępnianie swojego klucza publicznego w celu otrzymywania środków, podobnie jak adres e-mail; podczas gdy klucz prywatny jest szczególnie wrażliwy i musi być utrzymywany jako prywatny. Jest on potrzebny do podpisywania transakcji-pełni rolę hasła do konta.

Każda para klucza publicznego i prywatnego jest połączona specjalnym algorytmem kryptograficznym, który pozwala im funkcjonować w sposób opisany powyżej. Wyglądają jak długi ciąg niezrozumiałych liter i cyfr, które mogą być bardzo trudne do zapamiętania. Tutaj przydają się portfele.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.