Czym jest Stablecoin?

Sep 20, 2021 2 min read
Czym jest Stablecoin?

Stablecoin to rodzaj kryptowaluty, której wartość jest powiązana z aktywem. Tym aktywem może być inna kryptowaluta (lub koszyk kryptowalut), pieniądze fiducjarne takie jak dolar amerykański i euro, a nawet towary takie jak złoto. Stablecoins mają na celu zmniejszenie zmienności wartości w porównaniu z innymi kryptowalutami takimi jak Bitcoin lub Ethereum i oferują kupującym i sprzedającym większą pewność, że wartość aktywów którymi właśnie handlowali nie wzrośnie ani nie spadnie nieoczekiwanie. W zależności od aktywów bazowych, na których opiera się stablecoin mogą pojawić się różne rodzaje zalet i wad jak pokazano w poniższych sekcjach.

Chociaż w wielu przypadkach pożądana cena (tj. peg) stablecoin’a jest taka sama jak cena aktywów zabezpieczających (tj. zabezpieczenia) to są przypadki, w których mogą one być różne. Dobrym tego przykładem jest stablecoin DAI protokołu MakerDAO. DAI ma na celu utrzymanie ceny jak najbliżej wartości dolara amerykańskiego $, ale używanym do tego zabezpieczeniem może być Ether lub inna kryptowaluta.

Stablecoins zabezpieczone przez system fiducjarny (FBS)

Jak sama nazwa wskazuje stablecoin’y wspierane przez fiat (FBS) to tokeny, które są powiązane z wartością konkretnej waluty fiducjarnej. Zazwyczaj te tokeny są oparte na dolarze amerykańskim i mają stałą wartość w stosunku 1:1. Stabilność stałej wartości wynika z faktu, że firma oferująca stablecoin ma pokaźną rezerwę wspierającej waluty fiducjarnej i wybije tylko taką liczbę stablecoin’ów, które dokładnie odzwierciedlają tę kwotę rezerwy.

Podczas gdy użytkownicy muszą ufać stronie trzeciej, która oferuje stablecoiny, FBS są stosunkowo łatwe do zrozumienia i są mniej zmienne w porównaniu do ich odpowiedników. Innym kluczowym problemem związanym z FBS w ekosystemie kryptowalut jest to, że ponieważ są one powiązane z walutami fiducjarnymi są one przez to objęte kontrolą i polityką rządu emitującego walutę fiducjarną tj. są podatne na strukturalne problemy centralizacji.

Stablecoins zabezpieczone przez kryptowaluty

Stablecoins wspierane przez kryptowaluty (CBS) to te, które wykorzystują kryptowaluty jako rezerwę stabilizującą. Zasada działania jest podobna do FBS, przy czym kluczowa różnica polega na tym, że proces tworzenia kopii zapasowej dla FBS odbywa się poza łańcuchem to jest w tradycyjnych systemach finansowych i prawnych, podczas gdy w przypadku CBS tworzenie kopii zapasowej odbywa się w sieci, tj. aktywa zabezpieczające są całkowicie niezależny od tradycyjnych finansów i żyje na blockchain’ie (np. Ether). Jest to bardzo korzystne pod względem zaufania, ponieważ ilość i charakter waluty rezerwowej są otwarte dla publicznej kontroli ze względu na zdecentralizowany charakter platformy.

Jednak problemy z CBS pojawiły się w przeszłości, gdzie podmioty emitujące miały trudności z utrzymaniem powiązania między aktywem zabezpieczającym a wyemitowanym stablecoin’em.

Niezabezpieczone Stablecoins

Niezabezpieczone Stablecoins to te, które zachowują stabilność swojej ceny bez żadnych aktywów zabezpieczających, tj. bez użycia jakiegokolwiek zabezpieczenia. Tokeny opierają się na algorytmie, który jest w stanie zmienić wielkość podaży tokena, jeśli jest to wymagane do utrzymania ceny tokena. Niezabezpieczone stablecoiny opierają się na inteligentnych kontraktach, aby sprzedawać tokeny, jeśli cena spadnie poniżej peg (tj. Pożądanej stabilnej ceny) lub dostarczać tokeny na rynek, jeśli wartość wzrośnie. W ten sposób token pozostaje stabilny i trzyma swój peg.

Najważniejszą zaletą niezabezpieczonych stablecoin’ów jest to, że ponieważ nie opierają się na żadnej puli aktywów zabezpieczających, nie mają żadnych wad centralizacji. Zamiast tego inwestorzy mogą przyjrzeć się i zaufać projektowi smart contract’u. Stosowane tu mechanizmy są jednak dość złożone co oznacza, że ​​nie zawsze jest dla wszystkich jasne czy wynik będzie zgodny z planem.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.