Czym jest giełda zdecentralizowana?

Sep 20, 2021 1 min read
Czym jest giełda zdecentralizowana?

Scentralizowane giełdy zarówno na tradycyjnych rynkach jak i kryptowalutach działają w oparciu o model księgi zleceń. Oznacza to, że kupujący lub sprzedający składa zlecenie, a następnie to zlecenie jest realizowane, gdy ktoś inny je przyjmie. Działa to w taki sposób ponieważ scentralizowane giełdy wykorzystują animatorów rynku, czyli podmioty, które zgadzają się zawsze kupować lub sprzedawać po określonej cenie (i zarabiają na różnicy między ceną kupna i sprzedaży). Bez animatorów rynku giełda nie byłaby wystarczająco płynna, ponieważ realizacja zamówienia zajęłaby bardzo dużo czasu.

Z drugiej strony mamy giełdy zdecentralizowane (DEX), które działają inaczej. Wprowadzenie danych-każdej transakcji do sieci blockchain kosztuje. Dlatego rozwiązanie modelu księgi zleceń jest w tym przypadku niepraktyczne.

Mając na uwadze te ograniczenia obecnie wyróżniamy  dwa najpopularniejsze typy DEX:

  • Central Limit Order Books (CLOB)
  • i Automated Market Makers (AMM)
Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.