Czym jest DeFi?

Sep 20, 2021 1 min read
Czym jest DeFi?

Zdecentralizowane finanse lub DeFi to ogólny termin opisujący produkty i usługi finansowe, które mają być alternatywą dla tych oferowanych przez scentralizowane instytucje takie jak banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe czy fundusze ubezpieczeniowe.

W praktyce DeFi umożliwia każdemu kto ma połączenie z Internetem dostęp do usług finansowych, w tym pożyczanie i handel bez ograniczeń, których doświadczyły korzystając z zaufanej (scentralizowanej) instytucji.

DeFi nie tylko aspiruje do bycia alternatywą dla tradycyjnych produktów finansowych, ale również na bieżąco ewoluuje, aby oferować tańsze, szybsze i bardziej elastyczne produkty i usługi.

Usługi te są zwykle dostępne za pośrednictwem aplikacji zbudowanych na zdecentralizowanych protokołach (łańcuchach bloków) i są znane jako Dapp’s. Od maja 2021 r. w DeFi, na około 100 platformach, znajduje się ponad 180 miliardów dolarów!

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.