Czym jest DAO?

Sep 20, 2021 1 min read
Czym jest DAO?

DAO, czyli Zdecentralizowana Organizacja Autonomiczna, to zasadniczo nowy sposób łączenia się społeczności w celu tworzenia i dzielenia się wartością w Internecie, jednocześnie zakorzenionych w ideałach decentralizacji i demokracji. Sama organizacja najlepiej działa na zasadach, które są przejrzyście zakodowane na otwartej platformie (takiej jak blockchain), w przeciwieństwie do wpływu centralnej władzy takiej jak rząd.

Sam projekt Stake DAO jest świetnym przykładem, gdzie początkowe wysiłki tworzenia projektu były wynikiem grupy głównych współtwórców, ale główne decyzje dotyczące protokołu będą stopniowo podejmowane przez społeczność/posiadaczy tokenów SDT.  Będą oni na bieżąco mogli zmieniać i być odpowiedzialnym za rozwój całego projektu.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.