Co to jest Yield Farming (zbieranie plonów z aplikacji DeFi)?

Oct 25, 2021 1 min read
Co to jest  Yield Farming (zbieranie plonów z aplikacji DeFi)?

Yield Farming, znana również jako Liquidity Mining, to strategia finansowa, w której użytkownicy zamykają swoje środki w puli płynności i otrzymują nagrody z protokołu DeFi. Pula płynności istnieje w formie inteligentnego kontraktu na blockchainie, który przechowuje inwentarz zablokowanych (lub „ustawionych”) walut (zwykle par walut) i służy kupującym i sprzedającym na tym konkretnym rynku.

Yield Farming charakteryzuje się tym, że wiele protokołów DeFi oferuje nagrody w postaci tokena własnego protokołu. Chociaż mogą również istnieć inne formy nagród i dywidend, taka metoda dystrybucji tokenów protokołu jest skutecznym sposobem dystrybucji uprawnień własności i zarządzania samym protokołem. Taki model uzupełnia działanie społeczności protokołu, który może otrzymywać głosy na nowe propozycje od posiadaczy jego natywnego tokena.Yield Farming zasługuje na uwagę również dlatego, że zyski finansowe, jakie generuje
z zablokowanego kapitału, są znacznie większe niż podobne możliwości w świecie tradycyjnych finansów. Jednym z powodów jest to, że DeFi jest niezwykle młodą branżą i wciąż rozwija się, aby sprostać nowym i nowatorskim przypadkom użycia. W związku z tym jest to również niestabilna przestrzeń w porównaniu z tradycyjnymi finansami i zawsze należy potwierdzać ich działania za pomocą niezależnych badań.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.