Co to jest Warstwa 2?

Oct 6, 2021 1 min read
Co to jest Warstwa 2?

Warstwa 2 to ogólna nazwa nadana przestrzeni projektów, które są poświęcone skalowaniu wykorzystania blockchain Ethereum. Jak wiemy, Ethereum jest zdecentralizowaną siecią blockchain peer-to-peer. Jednak te same właściwości, które sprawiają, że Ethereum jest otwarte i nieufne, również przeszkadzają w tym, by było bardzo szybkie lub służyło wielu osobom jednocześnie. Dzieje się tak, ponieważ znacznie trudniej jest poprawić wydajność sieci, gdy w dużej mierze opiera się ona na dużej liczbie podmiotów (tj. górników) zaangażowanych
w jej walidację. W praktyce sieć Ethereum 1.0 może obecnie obsługiwać tylko około 30 transakcji na sekundę, czyli znacznie mniej niż wymagałby system obsługujący dużą skalę.

Warstwa 2 skupia się zatem na rozwiązaniach, które są w stanie zadowolić transakcje poza głównym blockchainem Ethereum. Aby zachować właściwości bezpieczeństwa, rozwiązania te oferują nowatorskie mechanizmy, które nadal wykorzystują główny łańcuch w celu udowodnienia swojej ważności. Przykładami opracowywanych rozwiązań warstwy 2 są pakiety zbiorcze, kanały stanowe, plazma i łańcuchy boczne.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.