Co to jest interoperacyjność?

Oct 25, 2021 1 min read
Co to jest interoperacyjność?

Interoperacyjność to termin ogólny, który odnosi się do kategorii technologii i projektów, których celem jest zapewnienie interoperacyjności różnych sieci blockchain. Celem jest zbudowanie ciągłego doświadczenia finansowego w różnych sieciach (takich jak Bitcoin i Ethereum), które potencjalnie działają na różnych natywnych aktywach, algorytmach konsensusu i standardach tokenów. Ma to kluczowe znaczenie, jeśli kryptowaluty mają osiągnąć skalę globalną i być realistyczną alternatywą dla tradycyjnych finansów.

Jedną z rzeczy, na które należy zwrócić uwagę, próbując uczynić blockchaina interoperacyjnymi, jest cecha decentralizacji. Decentralizacja jest podstawą ruchu kryptowalut i zapewnia, że ​​problemy, które nękają dziś scentralizowane systemy gospodarcze, nie przenoszą się na problemy jutra. W praktyce musimy być czujni, jeśli podmioty oferujące rozwiązania interoperacyjne przestrzegają zasad decentralizacji i demokratyzacji swoich systemów. Tworzenie systemów, które umożliwiają komunikację między łańcuchami bloków i działają dobrze, są stosunkowo proste, ale działają w oparciu o walidację tylko kilku organów centralnych.Przykładami projektów pracujących nad interoperacyjnością blockchain są Polkadot, Loom i Cosmos.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.