Co to jest Automatyczny Animator Rynku (AMM)?

Sep 27, 2021 1 min read
Co to jest Automatyczny Animator Rynku (AMM)?

Niektóre zdecentralizowane giełdy wykorzystują pule płynności, aby zapewnić płynny rynek dla danej pary tokenów. Dostawca płynności deponuje aktywa na DEX, zazwyczaj w proporcji 50/50. Dzięki temu użytkownicy rynku mogą wymieniać swoje aktywa na te z utworzonej puli.

W przeciwieństwie do modelu księgi zamówień cena nie jest określana przez zlecenia kupna i sprzedaży, ale raczej automatycznie reaguje na podaż i popyt za pośrednictwem smart contract’u znanego jako AMM. Najprostszym AMM jest stały model używany m.in. przez giełdę Uniswap i który reguluje cenę poprzez utrzymywanie stałego iloczynu matematycznego kwot dwóch aktywów. Dlatego też, gdy istnieje duży popyt na jeden zasób jego cena automatycznie wzrasta, aby mieć pewność, że proporcje są zachowane. Co więcej, cena zawsze odzwierciedla ceny na innych giełdach z powodu arbitrażu: gdy tylko pojawi się rozbieżność arbitrzy (często zautomatyzowane programy) wykorzystują sytuację np. kupując aktywa po niższej cenie na jednej giełdzie i sprzedają je na innej tym samym wyrównując cenę na rynku.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.