Czym jest Portfel?

Sep 13, 2021 1 min read

Portfel to oprogramowanie, które może przechowywać kryptowaluty, przechowując ich klucze prywatne, które są używane we współpracy z odpowiednimi kluczami publicznymi. Dostępnych jest wiele rodzajów portfeli, które można podzielić na: portfele mobilne, sprzętowe, komputerowe i internetowe.

Portfele są przydatne, ponieważ oszczędzają nam ciężkiej pracy zapamiętywania lub zapisywania długich kluczy kryptograficznych, a zamiast tego pracują na hasłach i frazach kluczowych, które są znacznie łatwiejsze do zapamiętania. Jednak w większości przypadków najlepiej jest również zapisać swój klucz prywatny w osobnej i bezpiecznej lokalizacji jako kopię zapasową.

Podczas przeglądania portfeli możesz również natknąć się na te dwa terminy: „Zimny ​​portfel” i „Gorący portfel”. Portfele, które nie są połączone z Internetem, nazywane są portfelami zimnymi. Te przeciwne do tego są znane jako gorące portfele, które są połączone z siecią. Jak możesz podejrzewać, zimne portfele są bezpieczniejsze w użyciu i zalecamy ich używanie, gdy trzymasz duże ilości monet. Jeśli masz małą liczbę monet i regularnie korzystasz z portfela, łatwiej jest użyć gorącego portfela.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.