Czym jest Łańcuch Bloków (Blockchain)?

Sep 3, 2021 1 min read

Blockchain (łańcuch bloków) to technologia, która zyskała popularność w ostatniej dekadzie razem z powstaniem kryptowalut oraz innych cyfrowych dóbr.  Łańcuch bloków, jak sama nazwa wskazuje, to ciąg bloków informacyjnych, które istnieją w sieci komputerów.

Nowe bloki są dodawane do łańcucha przez niektóre komputery tej sieci, a inne komputery weryfikują powstałe bloki używając do tego specjalnych algorytmów.

Kluczową cechą technologii blockchain jest decentralizacja, co oznacza, że żaden komputer czy osoba nie może zmienić już zapisanych informacji w łańcuchu bloków. To daje niejako gwarancję bezpieczeństwa sieci, pozwalając utrzymać niezmieniony zapis informacji w całej sieci. Te systemy są budowane nie po to, aby polegać na jednostce. Zamiast tego działa na zasadzie podziału odpowiedzialności na szerszą grupę mniejszych uczestników.

Technologia ta jest w szczególności użyteczna w kwestii podstaw cyfrowych pieniędzy, ponieważ pomaga tworzyć i utrzymywać rzadkie cyfrowe dobra. Stanowi to wyraźny kontrast z typowym rozumieniem danych cyfrowych, gdzie tworzenie kopii rzeczy jest łatwym zadaniem.

Cecha niezmienności sprawia, że technologia ​​blockchain jest odpowiednią technologią do zastosowań finansowych, umożliwiając tworzenie rzadkich zasobów cyfrowych.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.