Czym jest Ethereum?

Sep 6, 2021 1 min read

Ethereum to sieć kryptowaluta, która została uruchomiona w 2015 roku. Jej waluta jest znana jako Ether (ETH) i podobnie jak Bitcoin, korzysta z rozpoczęła się od algorytmu konsensusu Proof of Work. Ethereum szybko zyskało popularność na całym świecie i jest obecnie największą platformą do obsługi zdecentralizowanych aplikacji. To także miejsce największej aktywności deweloperskiej w przestrzeni. Najbardziej charakterystycznymi cechami sieci Ethereum są proponowany przez nią algorytm konsensusu Proof of Stake oraz zdolność do hostowania inteligentnych kontraktów.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.