Czym jest algorytm konsensusu Proof of Stake (PoS) „Dowód Pracy”?

Sep 6, 2021 1 min read

Ethereum przechodzi obecnie na Proof of Stake (PoS). Oznacza to, że sieć jest zabezpieczona nie przez wiele komputerów, które przyczyniają się do ich mocy obliczeniowej (choć nadal będzie to miało miejsce), ale przez uczestników sieci „zakładających” lub blokujących stosunkowo duże fundusze w zamian za niewielkie kwoty w ramach okresowych nagród. PoS został zaprojektowany tak, aby był znacznie bardziej energooszczędny niż PoW, a także poszerzy możliwości udziału większej ilości osób w wydobywaniu ETH. Podstawową ideą jest tutaj to, że jeśli ktoś lokuje swoje fundusze w sieci, to tym samym dba o ogólny stan i ważność sieci, tj. jego interesy są zgodne z kolektywem. Aby dodać do tego, górnicy są również kontrolowani przez karę za nielegalne lub złośliwe zachowanie, która odbiera część ich postawionych żetonów.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.